PACK PLAST

Jakość

Jakość

Pack Plast dbając o najwyższą jakość wytwarzanych produktów realizuje proces produkcji zgodnie z:

– wymaganiami normy ISO 9001.

– oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Polityka Systemu Zarządzania Jakością 

Pack Plast jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która zajmuje się produkcją opakowań termoformowanych z folii sztywnej oraz opakowań zgrzewanych termicznie i prądami wysokiej częstotliwości. Firma podjęła się także flokowania przygotowywanych opakowań oraz powierzonych materiałów, a także nanoszenia nadruków.

Pack Plast, wraz z całą załogą, zobowiązuje się, zgodnie ze swoją wizją i misją,
do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pragniemy, aby dzięki naszemu działaniu firma Pack Plast była kojarzona z kompetencją, dokładnością i profesjonalizmem. Nasze cele osiągamy dzięki świadomości, że satysfakcja Klientów ze współpracy z nami jest sprawą priorytetową.

    

Deklarujemy:

  1. Dostarczenie wyrobów na najwyższym poziomie jakości, spełniających wymagania klienta, mających zastosowanie wymagań prawnych oraz innych wymagań stron zainteresowanych, do których spełnienia firma się zobowiązała.
  2. Spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015 oraz ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.
  3. Zwiększanie stopnia zadowolenia naszych klientów na wszystkich szczeblach działania naszej organizacji.
  4. Powszechną wśród naszych pracowników, świadomość wpływu, jaki ma wykonywana przez nich praca na jakość oferowanych przez nas usług i stopień zadowolenia Klientów.
  5. Eliminowanie naszych błędów dzięki wyjątkowo uważnej analizie reklamacji
  6. i zaistniałych nieprawidłowości przy produkcji.
  7. Wdrażanie w naszej organizacji nowych programów i rozwiązań wynikających z analizy potrzeb i oczekiwań naszych obecnych oraz potencjalnych klientów.

 

Pack Plast prowadzi działalność dążąc do wyeliminowania lub zminimalizowania jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne z pełnym poszanowaniem prawa ochrony środowiska. Rozumiejąc zasady koegzystencji prowadzonej działalności z otaczającym środowiskiem naturalnym zobowiązuje się do przestrzegania w każdym aspekcie poniższych zasad:

 

  1. Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych i źródeł energii.
  2. Tworzenie warunków sprzyjających budowaniu świadomości i postaw proekologicznych.
  3. Poszanowanie i przestrzeganie prawa ochrony środowiska.

Uwzględnianie dbałości o środowisko naturalne we wszystkich podejmowanych decyzjach oraz działaniach.

KONTAKT

www.packplast.pl

biuro@packplast.pl

+48 663 285 144

Siedziba: Pack Plast ul. Lebiodowa 17Y, 04-674 Warszawa

Zakład Produkcyjny: Kazimierów ul. Zastawie 12, 05-074

Polska

NIP:1180199095      Regon:015200492      BDO:000449642